dissabte, 23 d’agost del 2008

El cordó umbilical salva vides

Ep!, mireu aquest enllaç:
http://www.bancsang.net/ca/donants/donacio_cordo.html
Dóna molta informació sobre el tema de la donació de cordó. Sembla que preguntaran a la Teknon com ho poden gestionar.
"El cordó umbilical i la sang que conté són habitualment rebutjats, però aquesta sang conté elements capaços de generar cèl·lules sanguínies en quantitats adequades. Pot ser, per tant, utilitzada per a trasplantament, de la mateixa manera i en les mateixes indicacions que la medul·la òssia."
"La recollida de sang de cordó umbilical, després del naixement i de la secció del cordó, no suposa cap risc ni per a la mare ni per al fill. "
"El trasplantament de sang de cordó umbilical, com el de medul·la òssia, pot contribuir a la curació de nens, i també d'adults, que pateixen greus malalties de la sang que comprometen la seva vida."
"Els bancs de sang de cordó umbilical s'encarreguen de garantir la conservació adequada i la tipificació, per tal de poder ser utilitzada en les millors condicions."